Books

The books hereunder are authored by Prof. Dr. Bernhard Reitsma:

Vulnerable Love. Islam, the Church and the Triune God. (Carlisle: Langham Publishing, 2020).

Geen God dan de Here: Met Jezus’ ogen naar moslims kijken (Utrecht: KokBoekencentrum, 2018).

Kwetsbare liefde. De kerk, de islam en de drie-enige God (Utrecht: Boekencentrum, 2017).

The God of my Enemy: The Middle East and the Nature of God (Oxford: Regnum Books International, 2014).

Adembenemend. Nieuwe Bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus (Zoetermeer: Boekencentrum, 2013)

Onvoorstelbaar. Opnieuw luisteren naar gelijkenissen van Jezus (Zoetermeer: Boekencentrum, 2011)

Wie is onze God? Arabische christenen, Israël en de aard van God (Zoetermeer: Boekencentrum, 2006)

Geest en schepping. Een bijbels-theologisch onderzoek naar de verhouding tussen de Geest van God en de geschapen werkelijkheid (diss, Zoetermeer: Boekencentrum, 1997).