Huidig onderzoek

De Leerstoel De kerk in de context van de islam richt zich op de ontwikkeling van een christelijke theologie in de context van de islam. De hoofdvraag van de Leerstoel is hoe de christelijke gemeenschap zich kan verhouden tot een multireligieuze samenleving, en in het bijzonder tot de islam.

Het huidig onderzoeksproject van de Leerstoel is het project Inclusion versus exclusion: searching for Biblical Inspiration. Elke maatschappij of geloofsgemeenschap kent mechanismes van in- en uitsluiting; dit is inherent aan het bestaan van deze gemeenschappen. Zo ook de kerk. Meer nog: de spanning tussen in- en uitsluiting is aanwezig in de kernteksten van het christelijk geloof: de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament.

Lees meer