Hikmah-gidsen

De Hikmah Studie Gidsen zijn ontwikkeld door The Centre for Muslim-Christian Studies (CMSC) in Oxford. ‘Hikmah’ is een Arabisch woord voor wijsheid. In de Hikmah-gidsen worden potentieel controversiële zaken tussen moslims en christenen op een toegankelijke wijze voor het voetlicht geplaatst, om zo een handreiking te bieden om te komen tot de ontwikkeling van begrip van deze complexe zaken. De Hikmah Studie Gidsen mag de Leerstoel online aanbieden ter inzage. Een kleine donatie voor het CMCS wordt echter zeer gewaardeerd.

Ik wil een donatie geven

De Hikmah Studie Gidsen zijn (vooralsnog) enkel toegankelijk in het Engels. Met regelmaat worden er nieuwe gidsen gepubliceerd en toegevoegd aan deze lijst. Een PDF van de betreffende gidsen zijn te downloaden op onderstaande pagina’s: