Bestuur, participanten en fondsen

Participanten

Partijen die zich op dit moment aan de st. Leerstoel hebben verbonden zijn:

Bestuur

Vertegenwoordigers uit deze partijen participeren in het bestuur van de stichting. Drs. J.C. Wessels, voorzitter (directeur Faith2share), Mr. Drs. A.J. Lock, secretaris namens de EO, Ir. M. van den Boogaart, penningmeester namens de GZB, Dr. G. Noort, namens Missie Nederland, F. Veerman, namens Open Doors Nederland

Het bestuur ontvangt voor zijn werkzaamheden geen vergoeding.

De uitvoerende taken zijn door het bestuur gedelegeerd aan: Esther Bergman. Het bestuur is uitsluitend schriftelijk bereikbaar via het adres op de contact pagina.

Associate partners (gast): Faith2share Faith2Share (UK) Nederlandse Zendingsraad 

Fondsen

Verder verlenen de volgende organisaties financiële steun aan Stichting Leerstoel: – Fonds Meijers van Meer – De Pagter Fonds – Stichting G.J. Brinkfonds – Stichting Filadelfia – Meerdere organisaties die anoniem wensen te blijven.

In het verleden hebben mede bijgedragen

  • Fonds Pro Libertate et Religione
  • Maatschappij van Welstand
  • St. Opwekking
  • Dr. Hofstee stichting
  • Stichting Rotterdam