Huidig onderzoek

De Leerstoel De kerk in de context van de islam richt zich op de ontwikkeling van een christelijke theologie in de context van de islam. De hoofdvraag van de Leerstoel is hoe de christelijke gemeenschap zich kan verhouden tot een multireligieuze samenleving, en in het bijzonder tot de islam.

Het huidig onderzoeksproject van de Leerstoel is het project Inclusion versus exclusion: searching for Biblical Inspiration. Elke maatschappij of geloofsgemeenschap kent mechanismes van in- en uitsluiting; dit is inherent aan het bestaan van deze gemeenschappen. Zo ook de kerk. Meer nog: de spanning tussen in- en uitsluiting is aanwezig in de kernteksten van het christelijk geloof: de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament.

De hoofdvraag van het huidige onderzoeksproject is de vraag wat de spanning tussen in- en exclusie betekent voor de aanwezigheid van de kerk in de context van de islam. Is het mogelijk dat de kerk toegewijd is om te streven naar een inclusieve samenleving, terwijl zij tegelijkertijd gelooft dat er één God is, de Vader, en één Heer, Jezus Christus, door de Heilige Geest? Hoe kan de christelijke gemeenschap bijdragen aan een vredevolle samenleving in een context met soms radicaal tegengestelde wereldbeelden, in het bijzonder in relatie tot de islam, zonder daarbij haar eigen identiteit op te geven?

De onderzoeksvraag laat zich als volgt formuleren: Hoe verhouden exclusieve aspecten van het christelijke geloof zich tot de inclusieve aspecten, en wat betekent dit voor de positie en roeping van de kerk in de context van de islam?

Het uitgebreide research plan (Engelstalig) biedt inzicht in de achtergrond en werkwijze van het onderzoek. Het research plan is hier te downloaden:

Bekijk hier het gehele onderzoeksplan