Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

Na jarenlang gevestigd te zijn aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, werkt de stichting leerstoel De kerk in de context van de islam sinds 1 september 2023 samen met de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Hoogleraar Bernhard Reitsma is daar aangesteld als hoogleraar Kerk en theologie, met als aandachtsveld islam.

Verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland onderzoekt de PThU de bijdrage van Schrift, christelijke tradities en geloofspraktijken aan het vinden van zin, gerechtigheid en heil. Door middel van nationaal en internationaal hooggekwalificeerd onderzoek zoekt de PThU antwoorden op de actuele en tijdloze vragen die kerk, academie en samenleving stelt. De theologische kennis en ervaring wordt ingezet om kerk, wetenschap en samenleving te inspireren en te vernieuwen.