De Leerstoel ondersteunen

De Stichting Leerstoel de kerk in de context van de islam is afhankelijk van giften. Het is mogelijk de stichting financieel te ondersteunen. Giften zijn fiscaal aftrekbaar en kunnen worden overgemaakt naar:

Stichting Leerstoel de Kerk I.D. Context van de Islam
Rekeningnummer IBAN NL 15 ABNA 0488 5437 97
BIC ABNANL2A

ANBI-verklaring

Stichting Leerstoel beschikt over een goedkeurende verklaring van de Belastingdienst. Hierdoor zijn giften aan de stichting aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

RSIN nr. 819351799
Fiscaal nummer: 8193.51.799.J.01.259.0
KvK Midden Nederland – 30217214