Bernhard Reitsma

De leerstoel wordt momenteel bezet door Dr. Bernhard J.G. Reitsma. Hij promoveerde in 1997 aan de Universiteit van Leiden op een proefschrift met als titel: Geest en schepping, werkte namens de GZB bijna 8 jaar in Libanon als stafmedewerker van IFES en als docent aan de Near East School of Theology en het Arab Baptist Theological Seminary. Na zijn terugkomst uit Libanon werkte hij voor Open Doors International en voor de CHE in Ede als lector Diversiteit en professionaliteit. Bernhard is te bereiken via: bernhard@kerk-islam.nl