Visie en missie

De leerstoel houdt zich bezig met het ontwikkelen van een christelijke theologie in de context van de islam. Een dergelijke theologie kenmerkt zich, met een variatie op de woorden van Kenneth Cragg, … door niet uit te zijn op het terugwinnen wat ‘het christendom’ in al haar grootsheid en macht zou zijn kwijtgeraakt, maar door aan moslims de Christus terug te geven, die zij nooit hebben gekend. (K. Cragg, The Call of the Minaret 3rd edition (Oxford: Oneworld Publications, 2000), p. 220)

Lees meer