Erika van Nes

Als onderzoeksassistent is Erika van Nes-Visscher verbonden aan de leerstoel. Zij studeerde aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven (BA en MA), en werkte daarna bij Het Kruispunt, een studie- en ontmoetingscentrum voor christenen en moslims te Rotterdam. Erika is te bereiken via: erika@kerk-islam.nl