Stichting Leerstoel

In 2006 is de Stichting Leerstoel ‘De kerk in de context van islam’ opgericht. Het stichtingsbestuur is werkgever van de bijzonder hoogleraar en bestuurt en bewaakt de positionering en ontwikkeling van de leerstoel in relatie tot de doelstellingen. Het onderzoek van de leerstoel is gericht op het ontwikkelen van een christelijke theologie in de context van de Islam. Het gaat over de theologische uitdagingen van de islam voor kerk en maatschappij.

De taken en producten van de Leerstoel zijn de volgende:

  • Theologisch onderzoek naar de kerk in de context van de Islam
  • Begeleiding van onderzoek
  • Onderwijs en toerusting
  • Vorming van leiders in kerk en maatschappij
  • Publicatie (artikelen, boeken, beleidsnotities)
  • Bijdragen in diverse nationale- en internationale netwerken