Wat heeft God nu eigenlijk aan Israël beloofd?

Hoogleraar van de Leerstoel ‘De kerk in de context van de islam’, dr. Bernhard Reitsma, was te gast bij de podcast van het Nederlands Dagblad: ‘Dick En Daniël Geloven Het Wel’. In deze podcast ging dr. Reitsma in gesprek over een heikel thema.

Is de vestiging van de staat Israël een vervulling van oude Bijbelse beloften? En op welke bijbelteksten beroepen christenen zich precies als ze voor Israël vandaag nog een speciale rol zien weggelegd? Met Bernhard lopen we de belangrijkste bijbelpassages na, van de roeping van Abraham in Genesis tot Paulus in Romeinen 9-11 en de eindtijdsvisioenen in Openbaring. ‘Pas op met het gebruiken van losse teksten’, waarschuwt de hoogleraar kerk in de context van de islam. Kijk, ook als het om Israël gaat, altijd naar het ‘hele verhaal van de Bijbel’. ‘Als christenen kunnen we in onze uitleg niet om Jezus Christus heen’, betoogt Reitsma. Sinds de komst van Christus is de plek van Israël niet opgehouden speciaal te zijn – maar zijn wel de gelovigen uit de andere volken daarbij gekomen. Ook de landbelofte is sinds Christus verbreed: naar de heerlijkheid van God die de hele aarde zal vervullen. In de discussie over deze teksten valt vaak het verwijt van ‘vervangingstheologie’. Wat is dat precies? En wordt dat verwijt altijd terecht gebruikt?

De podcast is terug te luisteren via: Wat heeft God nu eigenlijk aan Israël beloofd?

 

P.S.: Missie Nederland roept op tot actie #ikgadewegvanliefde, en heeft een verklaring uitgegeven tegen antisemitisme en moslimhaat. Zie: Ik ga de weg van liefde.