Een theologie van inclusie

Op 5 oktober sprak Bernhard Reitsma zijn rede uit ‘Exclusief inclusief? Contouren van een theologie van inclusie’. Hij deed dit in het kader van zijn afscheid als lector diversiteit en professionaliteit aan de Christelijke Hogeschool Ede. Deze rede is nu online beschikbaar; graag nodigen wij de lezer uit hierop te reageren.

De rede is hier te downloaden: Exclusief inclusief – Contouren van een theologie van inclusie – rede