Stoppen met columns?

Weg met de column!? Dat is een vreemde stelling om mee te beginnen. Wat is er mis meteen column? Een goede column scherpt de geest. Hij prikkelt, doet je glimlachen of sterkt je in een bepaalde visie. Soms irriteert hij. Dat alles maakt het schrijven van een column ook zo leuk. Waarom dan toch de vraagtekens?
Dat heeft te maken met polarisatie, het versterken van tegenstellingen tussen groepen. Het is een open deur als ik zeg dat we getuige zijn van een nogal heftige polarisatie in de samenleving, ook binnen de christelijke gemeenschap.
Dat gaat over veel meer dan corona. Het botst als het gaat over de islam. Het wordt spannend in bepaalde gemeenten als het gaat over de positie van de vrouw. De organisaties Christenen voor Israël en Sabeel of een Ander Joods Geluid zijn niet echt goede vrienden. Het clasht als het gaat over homoseksuele of lesbische relaties.
Een goed genuanceerd gesprek rond de Bijbel is dan nauwelijks nog mogelijk. Posities zijn ingenomen en de ander is afgeserveerd.

Media als katalysator

Wat heeft dat nu met het schrijven van columns te maken? Filosoof Bart Brandsma heeft in een heel helder boek (Polarisatie. Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken) de dynamiek van polarisatie beschreven. Hij gaat daarbij ook in op de rol van media. Nee, hij geeft niet ‘de’ media de schuld van polarisatie, maar volgens Brandsma kunnen media wel functioneren als een katalysator van polarisatie. Een katalysator is een element dat een proces versnelt of versterkt.
Het hoeft weinig betoog dat in nogal wat media – sociaal of traditioneel, geschreven of ‘gevlogd’, getweet of uitgezonden – de aandacht algauw uitgaat naar wat opzien baart. De botsende debatten in de Tweede Kamer, waar de een de ander voor rotte vis uitmaakt of dreigt met tribunalen, is voor het publiek interessanter dan urenlange inhoudelijk sterke maar verder saaie vergaderingen. Een talkshow met gasten die het met elkaar eens zijn, wordt minder vaak gedeeld dan die waar het knettert.
Als ophef, spektakel of felheid, als tegenstellingen de selectie van de onderwerpen bepaalt, werken media als een katalysator van de polarisatie. Verdwijnt de aandacht voor de extremen, stelt Brandsma, dan dooft de polarisatie uit.

Praktijk minder mooi

Maar geldt dit ook voor columns? Een goede column is toch juist bedoeld allerlei ook gevoelige thema’s eens van een andere kant te bekijken. Om argumenten te wegen, te toetsen of van kritiek te voorzien. Juist de scherpte – of de humor – kan in de complexiteit van het leven nieuw inzicht geven of een dieper begrip van de zaak. Dat versterkt de grote groep van mensen die helemaal niet in de dynamiek van polarisatie willen worden meegezogen.
Toch is de praktijk minder mooi. Juist wanneer de polarisatie toeneemt, is het effect van een column veel minder positief dan columnschrijvers en redacties mogelijk denken. Dat heeft minimaal twee redenen.
Mijn eigen ervaring is dat columns vooral gelezen worden door wie het er toch al mee eens zijn. Of laat ik het omdraaien, ik weet dat er bepaalde mensen zijn die mijn columns per definitie niet meer lezen, omdat ze mijn visie op thema’s als diversiteit en islam verafschuwen. Als dat zo is, helpt zelfs een goede column niet meer, hoe genuanceerd ook.
Ten tweede grijpen, bij felle en scherpe tegenstellingen, tegenpolen alles aan om de kloof, de afstand verder te vergroten. Dan leveren pogingen om al schrijvend en genuanceerd tegenstellingen te overbruggen juist nieuwe brandstof om weer een ronde van strijd en verwijdering in te gaan. Dan pakt dus iedere poging, hoe goed bedoeld ook, averechts uit.

Moet ik dus maar stoppen met het schrijven van columns? Het antwoord ligt bij u en mij als lezer: zijn wij uit op sensatie en conflict, kunnen we het niet laten in ‘wij-zij’-termen te denken, ook binnen de christelijke gemeente? Als dat zo is, moet ons lezers eens goed de spiegel worden voorgehouden. Maar hoe? Misschien met af en toe een goede column!

 

Deze column verscheen eerder in het Nederlands Dagblad:
https://www.nd.nl/opinie/columns/1084731/moet-ik-gewoon-maar-stoppen-met-het-schrijven-van-columns-